• 727681293
 • biuro[at]esale.com.pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu esale.com.pl

ustanowiona dnia 25.05.2018 roku

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Akropol Kosowski Mateusz i posługujący się numerem Regon: 142501746 oraz numerem NIP: 7971885192, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Cesinów-Las 2, 05-620 Błędów i adresem korespondencyjnym ul. Cesinów-Las 2, 05-620 Błędów, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem strony esale.com.pl
 2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
  a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 3. Rejestracja konta w sklepie wymaga podania informacji identyfikujących użytkownika, w tym jego imię, nazwisko, adres email, hasło dostępu do konta.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie wymaga podania informacji identyfikujących użytkownika, w tym jego imię, nazwisko, adres do faktury, email, NIP – są to informacje wymagane do celów realizacji umowy sprzedaży. W przypadku gdy zamawiającym jest konsument pole NIP nie jest wymagane.
 5. Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla rejestracji w Sklepie lub realizacji zamówienia. Użytkownik powinien zadbać aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: lub telefonicznie pod numerem: 727681293. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.
 6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. W przypadku posiadania przez użytkownika zarejestrowanego konta w sklepie możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie naszego Sklepu, a w przypadku nie posiadania zarejestrowanego konta możliwe jest to w przypadku wysłania zgłoszenia na adres email Administratora Danych tj.
 7. Każda udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez użytkownika w każdej chwili cofnięta w tym celu należy wysłać stosowne zgłoszenie na adres email administratora danych osobowych:
 8. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)u.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub przez okres do 5 lat lub do momentu wysłania przez Państwa żądania ich usunięcia.
 10. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Dane osobowe zbierane przez esale.com.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 13. esale.com.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

Rodzaj i cele przetwarzania danych

1. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

2. Esale.com.pl przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów w następujących celach:

a) rejestracji i prowadzenia konta użytkownika/klienta w serwisie i sklepie. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) składania i realizacji złożonych przez klienta zamówień. Niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) wystawienia dokumentu księgowego (faktury) do złożonego przez klienta zamówienia. Niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

 1. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone firmie Web INnovative Software Sp. z o.o. celem wystawienia dokumentu księgowego, ewidencji sprzedaży, prowadzenia księgowości co jest związane z realizacją umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 4. Państwa adres email oraz informacja o zakupionych produktach może zostać przekazana do Ceneo sp. z o.o. celem wysłania Państwu niezobowiązującej ankiety dotyczącej opinii o dokonanych zakupach – na podstawie Państwa zgody podczas składania zamówienia.
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone firmie Globtel Internet Szymon Hersztek ul. Matecznikowa 2/1 80-126 Gdańsk, która jest usługodawcą usługi hostingu strony esale.com.pl. Globtel Internet Szymon Hersztek może mieć dostęp do Państwa danych osobowych z racji świadczenia obsługi infrastruktury serwerowej sklepu (Pliki strony esale.com.pl znajdują się na serwerze firmy Globtel Internet Szymon Hersztek).
 6. Na naszej stronie zainstalowany jest „kod śledzenia” google analitycs, dzięki któremu jesteśmy w stanie dostosowywać sklep i jego ofertę do Państwa oczekiwań, analizować dane statystyczne i przepływ ruchu na podstronach sklepu. Poprzez kod google analitycs przekazywane są do google polska informacje o państwa adresie IP, rodzaju urządzenia, używanym systemie operacyjnym, używanej przeglądarce internetowej, odwiedzanych przez Państwa podstronach naszego sklepu oraz o dokonanych zakupach. (Prawnie uzasadniony interes [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.) W każdej chwili mogą Państwo odmówić i zablokować przesyłanie tych danych do Google Poland sp. z o.o. klikając w link i postępując zgodnie z instrukcjami https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 7.  W przypadku płatności poprzez system payu.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PAYU S.A. z siedzibą w 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399

Pliki cookies

 1.      Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez “pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.
 2.      Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
 3.      Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 4.      Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
 5.      Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
  – publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
  – nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  – czas nadejścia zapytania,
  – kod żądania http,
  – kod odpowiedzi http,
  – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  – informacje o przeglądarce użytkownika,
  – informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
 6.      Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.